Premium Badge Aus dem App Store herunterladen Hol dir Bikemap auf Google Play Turn-by-Turn-Navigation Offline Maps Bike Type Optimized Routing Premium Maps Individueller Fahrradcomputer Routen-Export Route Previews Sturzerkennung Premium Support

Radroute in Celldömölk, Komitat Vas, Ungarn

VELOREGIO_13.

1
Diese Route in Bikemap Web öffnen

Diese Route in Bikemap Web öffnen

60 km
Distanz
167 m
Aufstieg
169 m
Abstieg
-:-- h
Dauer
-- km/h
ø-Tempo
--- m
Max. Höhe

Über diese Route

HU

 

Ez a hatvan kilométeres körtúra egy kicsit nagyobb kört tesz a Ság-hegy körül, mint a 3-as számú, amely szintén Celldömölkről indul – mivel inkább észak felé kalandozik el, a nagyobb kilométerigényűek kombinálhatják is vele, vagy két különböző napon, Celldömölk kiindulással egy hétvégi csillagtúrázáson is be lehet járni őket, a túrák közé beiktatva egy látogatást magára a hegyre. Celldömölköt a Pápai utcán hagyjuk el, majd a 8611-es úton rögtön balra térünk le, hogy áttekerjünk Kemenesszentmártonra, majd Vönöckre, onnan pedig a domb túloldalán a Rába mellett fekvő Kenyeribe, utunk legészakibb pontjára. Az Ady úton balra kanyarodunk, és elhagyva a templom és a Sziráky-kastély épületét, Csöngén át jutunk el Ostffyaszonyfára (innen indul az út Uraiújfalu felé a Rába-hídon, ez kis kitérőt jelent, ha esetleg a folyót is megnéznénk). Ostffyasszonyfától továbbra is dél-délnyugatnak tartunk, a Pannonia-Ring mellett felkaptatunk a dombra, és a túloldalán leérünk Hegyközségbe. Innen opcionálisan Sárvárra is begurulhatunk, vagy a 84-es úton elérjük Gércét, ahonnan alacsony forgalmú utakon kerüljük meg a Ság-hegyet délről, Vásárosmiskén és Kemeneskápolnán keresztül Celldömölkig.

 

DE

Dieser sechzig Kilometer lange Kreis bildet einen etwas größeren Kreis um den Ság-Hügel als die Tour Nummer 3, die ebenfalls in Celldömölk beginnt - da die Tour sich nach Norden bewegt, können die beiden kombiniert werden, oder an zwei verschiedenen Tagen, mit einen Urlaub in Celldömölk am Wochenende absolviert werden, kombiniert mit Wanderwegen auf dem Berg selbst. Wir verlassen Celldömölk auf der Pápai Straße und biegen dann links auf der Straße 8611 nach Kemenesszentmarton und dann nach Vönöck und dann über den Hügel nach Kenyeri in der Nähe der Rába, dem nördlichsten Punkt unseres Weges. Auf der Ady-Straße biegen wir links ab und verlassen die Kirche und das Sziráky-Schloss, über Csöngen erreichen wir Ostffyaszonyfa (die Straße nach Uraiújfalu beginnt an der Rába-Brücke, die einen kleinen Umweg darstellt, wenn wir den Fluss sehen möchten). Von Ostffyaszonyfa geht es weiter in Richtung Südwesten, neben dem Pannonia-Ring, wir steigen auf den Hügel und über den Berg erreichen wir Hegyközség. Von hier aus können wir nach Sárvár fahren oder auf der Straße 84 Gérce erreichen, von wo wir den Ság-Berg von Süden über Vásárosmiské und Kemeneskápolna nach Celldömölk umgehen können.

 

EN

This 60-km trip makes a bigger circle around Ság-hegy than No. 3 that also starts in Celldömölk – since this goes north the two can be combined either in a one-day trip or a two-day trip starting from the city and even visiting the mountain itself. Leave Celldömölk on Pápai utca then turn left on route 8611 to reach Kemenesszentmárton then Vönöck and on the other side of the hill Kenyeri that is on the bank of Rába and also the northernmost point of the trip. Turn left on Ady út and after leaving the church and the Sziráky castle reach Ostffyaszonyfa through Csönge (you may go towards Uraiújfalu on the Rába bridge if you want to see the river). From Ostffyasszonyfa continue south-southwest and climb the hill next to the Pannonia-Ring to reach Hegyközség on the other side. From here you can go to Sárvár or reach Gérce on route 84 from where circle around Ság-hegy on low traffic roads until you reach Celldömölk through Vásárosmiske and Kemeneskápolna.

Highlights entlang der Route

POI Foto 1: VELOREGIO

Interessanter Ort

HU Trianon-kereszt Celldömölk, 9500 Magyarország https://www.kozterkep.hu/~/23924/Trianon_emlekkereszt_Celldomolk_1934.html 47.232042, 17.117655 Kemenesalja központjában a 279 m magas Ság hegy tetején 5x5x8 méter magas bazaltkőalapzatból emelkedik ki Magyarország legmagasabb (19,5 méter), fehérre meszelt Trianon-keresztje. A keresztet 14 évvel a trianoni szerződés után állította fel „Kemenesalja népe”, melyet 1934. szeptember 23-án avattak fel. A kőkereszt tervezői Halászy Jenő és Berzsenyi Janosits Miklós építészek voltak. A rendszerváltás után kezdték szervezni a kereszt felújítását, visszakerült helyére az eredeti felirat, és 2000-ben megtörtént az újraavatás. DE Trianon-kereszt Celldömölk, 9500 Magyarország https://www.kozterkep.hu/~/23924/Trianon_emlekkereszt_Celldomolk_1934.html 47.232042, 17.117655 Im Zentrum von Kemenesalja auf dem 279 m hohen Berg Ság steht das 19,5 m großes Trianon-Kreuz auf einen 5x5x8 Meter großen Basaltsocken. Das Kreuz wurde 14 Jahre nach dem Vertrag von Trianon vom "Volk von Kemenesalja" geheben. Die Eröffnungszeremonie fand statt am 23. September 1934. Die Gestalter des Steinkreuzes waren die Architekten Jenő Halászy und Berzsenyi Janosits Miklós. Nach dem Regimewechsel begann die Renovierung des Kreuzes, der ursprüngliche Titel wurde wiederhergestellt und im Jahr 2000 fand die Wiedereröffnung statt. EN Trianon Cross Celldömölk, 9500 https://www.kozterkep.hu/~/23924/Trianon_emlekkereszt_Celldomolk_1934.html 47.232042, 17.117655 The longest, white Trianon Cross (19,5 m high) of Hungary, designed by Miklós Berzsenyi Janosits and Jenő Halászy, can be found on the top of the 279 meters-high Ság Hill, in the heart of the Kemenesalja region. It was put by the people of the region and was inaugurated in 1934. The renovation of the cross started to be organized after the systemic change in 1989 and it was re-inaugurated in 2000 with the original inscription in it.

POI Foto 2: VELOREGIO

Interessanter Ort

HU Gércei Evangélikus Templom Gérce, Kossuth u 88, 9672 Magyarország https://gerce.lutheran.hu/ 47.216485, 17.016551 A késő barokkstílusú templom Geschrey Sámuel építész tervei alapján 1794-ben, tornya 1795-1800 között épült. A keresztelőkút 1863-ból származik. A templom bemutatott berendezéseinél olvasható szövegek a Koczor György egykori gércei lelkész 1997. április 14-20. között tartott gyülekezeti evangelizációjára készült füzetből származnak. A templom tetőszerkezetét 2005-ben újították fel. A templom festett üvegablakait Lehoczky György készítette. DE Gércei Evangélikus Templom / Evangelische Kirche Gérce, Kossuth u 88, 9672 Magyarország https://gerce.lutheran.hu/ 47.216485, 17.016551 Die spätbarocke Kirche wurde in 1794 nach dem Plänen des Architekten Sámuel Geschrey erbaut , der Turm wurde zwischen 1795 und 1800 errichtet. Der Taufbrunnen stammt aus dem Jahr 1863Die Texte die man in der Kirche vorfinden kann stammen von Pastor György Koczor die er von dem 14. bis 20. April 1997 geschrieban hat, und der Evangelisierung dienten. Die Dachkonstruktion der Kirche wurde in 2005 erneuert. Die bemalten Glasfenster der Kirche wurden von György Lehoczky hergestellt. EN Lutheran Church of Gérce Gérce, Kossuth u 88, 9672 https://gerce.lutheran.hu/ 47.216485, 17.016551 Late Baroque Style church designed by Sámuel Geschrey, built between 1794-1800, renovated in 2005. The painted ornamentical windows of the church were made by György Lehoczky.

POI Foto 3: VELOREGIO

Interessanter Ort

HU Pápoc, Havasboldogasszony-kápolna https://www.turautak.com/cikkek/varak--romok/arpad-kori-templomaink/papoc--havas-boldogasszony-kapolna.html 47.413789, 17.127033 A nagyrészt román stílust képviselő, valószínűleg a 12. században emelt épület, azonosnak tekinthető a település Árpád-kori plébánia templomával (Szent Lőrinc-templom). A Rába menti község Pápoc, már a honfoglalás idejében egyházas hely lehetett. A középkorban a településnek három temploma volt. A mezővárosban akkoriban gyógyfürdő és több malom is működött. Emelett vásár-és vámjoggal is rendelkezett. Itt létesült az ország egyik legrégibb plébániaiskolája. E korból legépebben a Havas Boldogasszony kápolna maradt ránk, mely a négykaréjos románkori templomok szép példája. A mintegy 9 m átmérőjű centrális négykaréjos felépítésű, emeletes templom téglából készült, 1 m körüli falvastagsággal. A jelenlegi cserépfedésű emeleti rész és a fazsindely borítású kupola között nyolcszögletes szint a laterna található, melynek minden második oldalán keskeny félköríves záródású - a már 20. században kiegészített - ikerablak van elhelyezve. A földszinti és az emeleti tér alaprajza közel azonos. Az alsó szint nyugati karéjában - a délre nyíló kaputól balra - befalazott bejárat található, a keleti karéjban széles ablaknyílás van kialakítva. A félköríves záródású oszlopokkal díszített kapuzat kőanyaga vörösmárvány, az ajtónyílás vízszintesen zárt az ívmező díszítés-faragás nélküli, a külső oszloppár szintén a XX. században került pótlásra. DE Pápoc, Havasboldogasszony-kápolna / Kapelle https://www.turautak.com/cikkek/varak--romok/arpad-kori-templomaink/papoc--havas-boldogasszony-kapolna.html 47.413789, 17.127033 Das größtenteils romanische Gebäude, wurde wahrscheinlich im 12. Jahrhundert erbaut. Das Gebäude kann man identisch mit der Kirche von der Árpád Zeit bezeichnen. Die Gemeinde Papóc am Ufer des Rába Flusses wurde in der Zeit der ungarischen Eroberung zum einen Heiligen Ort. Im Mittelalter hatte die Siedlung drei Tempel. In der Marktstadt befanden sich damals ein Thermalbad und mehrere Mühlen. Die Stadt hatte auch Handel- und Zollrecht. Hier befindet sich auch eine der ältesten Pfarrschulen des Landes. Aus dieser Zeit ist die Havas Boldogasszony Kapelle am besten bewahrt geworden, die ein schönes Beispiel der romanischen Kirchenarchitektur ist. Das Gebäude mit einer Wandstärke von etwa 1 m hat einen Durchmesser von etwa 9 m, der zentrale Raum hat eine Vierringstruktur. Zwischen der gefliesten Ebene und der mit Holzschindeln bedeckter Kuppel befindet sich die achteckige Laterna dessen halbründige Zwillingsfenster aus dem 20. Jahrhundert stammen. Der Grundriss des Erdgeschosses und der erster Ebene ist fast gleich. Im Unterdeck, westlich des nach Süden ausgerichteten Tors, befindet sich ein eingemauerter Eingang. Das Gebäude hat eine große Fensteröffnung die nach Osten seht. Das Steinmaterial der Tore, die mit halbrunden Säulen geschmückt sind, besteht aus rotem Marmor, die Türöffnung ist horizontal, mit geschwungenen Schnitzereien, und die äußere Säule ist aus dem 20. Jahrhundert. EN Chapel of the Snowy Madonna https://www.turautak.com/cikkek/varak--romok/arpad-kori-templomaink/papoc--havas-boldogasszony-kapolna.html 47.413789, 17.127033 The mostly Roman-style 12th century building is thought to be identical to the Árpád-age church of the settlement on the banks of the Rába, which was a settlement with a church from the very early times of conquest by the Hungarians, having three churches in the Middle Age above the baths, mill, and fair. The chapel resembles these times in the most preserved way, giving a nice example of Roman style in Hungary. The chapel was partly renovated during the second half of the 20th century.

Mehr Highlights gibt es mit Bikemap für iOS und Android.

Passe diese Fahrradroute mit dem Bikemap-Routenplaner an.

Mach sie zu deiner!

Du kannst diese Route als Vorlage in unserem Fahrrad-Routenplaner verwenden, damit du nicht bei Null anfangen musst. Passe sie nach deinen Bedürfnissen an, um deine perfekte Radtour zu planen.