Premium Badge Download on the App Store Get it on Google Play Turn-by-turn Navigation Offline Maps Bike Type Optimized Routing Premium Maps Custom Bike Computer Export Routes Route Previews Fall Detection Premium Support

Cycling Route in Kraśnik, Lublin Voivodeship, Poland

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (Kraśnik - Lwów)

11
Open this route in Bikemap Web

Open this route in Bikemap Web

248 km
Distance
531 m
Ascent
524 m
Descent
-:-- h
Duration
-- km/h
Avg. Speed
--- m
Max. Elevation

About This Route

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza prowadzi przez najciekawsze miejsca tego regionu. Roztocze jest krainą położoną pomiędzy Wyżyną Lubelską a Kotliną Sandomierską. Ciągnie się dość wąskim pasem wzniesień o zmiennej szerokości od 12 do 35 km i długości 185 km od Kraśnika do Lwowa z czego w granicach Polski znajduje się ok. 110 km. Roztocze leży w obszarze dzielącym stare utwory geologiczne platformy wschodnioeuropejskiej od młodszych utworów Europy Zachodniej. Jest wciąż aktywne geologicznie - podnosi się ok. 2 mm na rok. Budowa geologiczna i różnorodność krajobrazu stały się podstawą podziału Roztocza na Zachodnie, Środkowe i Wschodnie.

I Etap

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza I etap Kraśnik - Zwierzyniec prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego ciągnącego się od Kraśnika po Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredowych skałach wapiennych. Występują tu liczne, długie i głębokie na 20 metrów wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami. Najbardziej efektowne i malownicze sieci wąwozów występują między Batorzem i Turobinem oraz w tzw. Piekiełku pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem. Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego wynosi 343 m n. p. m (Dąbrowa). Dla Roztocza Zachodniego charakterystyczne są również faliste krajobrazy pól uprawnych, tworzące tzw. "szachownice pól" z wyraźnymi progami miedz, zapobiegających erozji. Różnorodność i bogactwo przyrodnicze tych ziem spowodowały utworzenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Długość I etapu szlaku wynosi 100,6 km. Pod względem technicznym odznacza się on średnim stopniem trudności. Prowadzi w większości drogami asfaltowymi. Szlak bierze początek na wys. 248 m n.p.m. a kończy na 230 m n. p. m.

II etap

Szlak poprowadzony został przez Roztocze Środkowe i Wschodnie. Roztocze Środkowe - wapienno-piaszczyste z kulminacją 387 m n.p.m (Wapielnia) rozciąga się pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowem Lubelskim. Jest to kraina o wyjątkowo urozmaiconej rzeźbie terenu. Łańcuchy wapiennych wzgórz porośnięte wspaniałymi lasami z enklawami pól uprawnych przeplatają się z dolinami. Charakterystyczną cechą tego regionu są liczne wzgórza ostańcowe. Wyjątkowo atrakcyjna jest krawędziowa część Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. W korytach płynących tu rzek wytworzyły się kaskady wodospadów zwanych potocznie szumami. Są one najbardziej widoczne na rzekach Sopot i Tanew. Roztocze Wschodnie ( znajduje się w znacznej część na terenie Ukrainy) na terenie Polski zajmuje powierzchnię 320 km , z czego tylko 80 km2 w województwie lubelskim. Jest to obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby w postaci garbów, płaskowyżów, pagórów, wąwozów, dolin i kotlin. Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu są licznie występujące ostańce dochodzące do wysokości ponad 390 m n.p.m (Krągły Goraj, Długi Goraj i Wielki Dział). Kraina ta porośnięta jest zwartymi kompleksami lasów mieszanych z naturalnymi fragmentami buczyny karpackiej.

Niezwykłego uroku krajobrazowi tych ziem dodają zabytkowe cerkwie, kościoły, synagogi, kamienne krzyże i figury przydrożne. Na tym obszarze najlepiej widać, że Roztocze to nie tylko granica geologiczna pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, ale również pogranicze kultur.

O burzliwej historii tej ziemi świadczą liczne pomniki i cmentarze przypominające powstanie styczniowe, kampanię wrześniową 1939 r., walkę partyzancką podczas II wojny światowej i okres powojenny.

Szlak Zwierzyniec - Hrebenne ma długość 86 km. Poprowadzony jest głównie drogami utwardzonymi ale zdarzają się również odcinki piaszczyste.

III etap

Szlak prowadzi przez ukraińskie Roztocze Wschodnie. Od przejścia granicznego Hrebenne - Rawa Ruska wiedzie przez Potylicz, Krechów, Iwano Frankowe (dawny Janów) do Brzuchowic - dzielnicy Lwowa.

Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo. Na szlaku znajdują się liczne wychodnie skalne oraz interesujące kamieniołomy np. w Potyliczu i Dubrowyczy (Dąbrowa). W rejonie tej ostatniej, szlak przecina wzgórze na wysokości 400,3 m n.p.m., tędy przebiega europejski dział wodny pomiędzy Morzem Czarnym i Bałtyckim. Znaczna część ukraińskiego Roztocza Wschodniego jest niedostępna dla turystów. Znajduje się tu Jaworowski Wojskowy Poligon, który do celów ćwiczebnych i taktycznych wykorzystuje 29700 ha. Jaworowski Wojskowy Poligon jest największym placem ćwiczeń w Europie, od 1995 r., wykorzystywanym przez międzynarodowe oddziały w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju". W 1998 roku w ćwiczeniach "Tarcza Pokoju" wzięło udział 16 tyś. żołnierzy z 18 państw.

"Centralny Szlak Rowerowy Roztocza" Hrebenne - Lwów ma długość ok. 80 km. Trasa poprowadzona jest przez malownicze wsie i miasteczka, w większości drogami utwardzonymi i asfaltowymi. Zdarzają się też, piaszczyste, śródpolne drogi. Różnice wzniesień na trasie sięgają ok. 100 m. Trasa rowerowa nie jest oznakowana w terenie - jest to propozycja - wydaje się bezpiecznego przejazdu, z pominięciem dróg o dużym natężeniu ruchu. Docelowo planuje się oznakowanie trasy. Poza szlakiem, na Roztoczu znajdują się dwa ośrodki sanatoryjne w Niemirowie i Szkle, które korzystają z wód mineralnych "Naftusia" i Morszynka" oraz wód termalnych.

This cycling route is ideal for: MTB

You will cycle on the following surfaces: Paved

Customize this cycling route with the Bikemap route planner.

Make it yours!

You can use this route as a template in our cycling route planner so that you don’t have to start from scratch. Customize it based on your needs to plan your perfect cycling tour.