Premium Badge Offline Maps Bike Type Optimized Routing Premium Maps 3D Route Preview Fall Detection Premium Support

Alster runt på cykel

25 km Distance
172 m Ascent
170 m Descent

(0 ratings)

På Alsters herrgård föddes GustafFröding 1860. I dag finns här enminnesutställning om hans liv. Detfinns kafé med lunchservering som haröppet dagligen från maj-augusti. VidAlsters herrgård startar Frödingleden,en vandringsled mellan Karlstads tätortoch Alsterdalen. Från herrgården leder encirka 2,5 kilometer lång naturstig och enlängre slinga norrut genom Alsterdalenssödra del.En kortare promenad från herrgården söderut genom den lummiga Bäverdalen leder ner till de betade strandängarna och fågeltornet intill Vänerns strand.


0.0
(0)