Premium Badge Offline Maps Bike Type Optimized Routing Premium Maps 3D Route Preview Fall Detection Premium Support

3. Skalka - Kremnica (cyklotrasa)

19 km Distance
245 m Ascent
880 m Descent

(4 ratings)

Cyklotrasa zo Skalky (1220 m n. m.) vedie po vyznačenej turistickej trase Barborskej cesty až do obce Kremnické Bane. V Kremnických Baniach pri Kostole narodenia Panny Márie cyklotrasa pokračuje po ceste č. 2504 nadjazdom nad železničnou traťou ku križovatke so štátnou cestou 1. triedy č. 65. Na križovatke odbočíme vľavo (smer Kremnica), prejdeme asi 150 m k turistickej (pešej) značke Barborskej cesty, kde odbočíme doprava. Značka nás dovedie do stredu obce, odkiaľ ideme po vyznačenej turistickej (pešej) trase Barborskej cesty až do Kremnice.


5.0
(4)