Premium Badge Offline Maps Bike Type Optimized Routing Premium Maps 3D Route Preview Fall Detection Premium Support

4. Kremnica - Sklené Teplice (cykolotrasa)

25 km Distance
530 m Ascent
738 m Descent

(2 ratings)

Z Kremnice je cyklotrasa Barborskej cesty totožná s turistickou trasou Barborskej cesty. Vedie okolo penziónu Stefanshof a pokračuje cestou na “Galandov Majer” až do Hornej Vsi. Na konci Hornej Vsi sa cyklotrasa napojí na štátnu cestu 1. triedy č. 65. Po nej sa dostaneme do obce Stará Kremnička, cez ktorú prejdeme. Na konci obce sa znovu napojíme na štátnu cestu č. 65 a pokračujeme po nej (ponad rýchlostnú cestu R1) až ku križovatke, na ktorej odbočíme doľava na Šášovské Podhradie. V Šášovskom Podhradí sa cyklotrasa napojí na turistickú trasu Barborskej cesty, ktorá nás dovedie až do Sklených Teplíc


5.0
(2)