Facebook Instagram Twitter YouTube Premium Badge Offline Maps Bike Type Optimized Routing Premium Maps 3D Route Preview Fall Detection Premium Support

Staré Město pod Landštejnem - dvoudenní, dva okruhy Česko-Rakouským přihraničím

129 km Distance
723 m Ascent
728 m Descent

(1 rating)

Dvoudenní, 129 km a 1900 nastoupaných metrů,  dvě pohodové okruhové  trasy   Česko - Rakouským příhraničím,   začátek i konec   tras  je  v cyklo kempu (biker-kemp)   ve  Starém Městě pod Landštejnem.

1. okruh po Česku  má  63 km  a  1000  nastoupaných metrů,  je  vedený   částečně  po  zpevněných i nezpevněných  lesních  a polních cestách,   částečně po dobrých zpevněných  cestách a  také po sinicích,  trasa je spíše  pro horské kolo, optimální pro trekové kolo,  nevhodná pro silniční.

2. okruh z Česka  po  území Rakouska   má  66 km  a  900 nastoupaných metrů,  je  vedený  předevšímn po  dobrých  zpevněných  asfaltových  cestách a silnicích,  z malé  části  po  zpevněných  lesních a polních cestách,  tresa je optimální pro  trekové  či  fitnesové kolo,   dá se  zvládnout i na  silničním.

1. okruh po Česku:    Z cyklokempu  (bike-kemp)  ve Starém Městě pod Landštejnem  dojedeme  na kraj městečka  a  na silnici  vlevo a stoupáme  k lesu, kde odbočíme vpravo na  nezpevněnou lesní cestu  a  pokračujeme lesem,  částečně po jedené  z Graselových stezek,   v lese   krátká  zastávka  a odbočka   z cesty   ke  Graselově sluji (jeden z úkrytů Jana Jiřího Grasla) .  Pokračujeme  k silnici  a na ni vpravo  do Penikova,   kde  uděláme  malou  zastávku a odbočku v pravo   kde u  rybníku  je  technická památka,  unikátní  vodní  pila,  na  stromě  u rybníku je  také  jedno zajímavé moderní umělecké dílo.  Pokračujeme  dál   do Českého Rudolce   a  při výjezdu  z obce   vlevo  u silnice  č. 409 směr Slavonice   je  bývalý  zámek  "Malá Hluboká",  za ním   po cestě  vlevo  a po lesních  cestách,  Dolní Bolíkov,  dále  Cizokrajov, kde je  zajímavé stavební řešení   spojení  kostela Sv. Petra a Pavla  a  fary,  za vesnicí  vpravo  po T řluté  polní cestě  do  Urbanče  a  přes  Toužín  do Dačic,   kde je   několik  vhodných  restaurací  pro  oběd a  občerstvení,  v Dačicích  můžeme  také  vidět  dva  památníky  na   vyrobu   prvního kostkového cukru na světě.  Pokračujeme  z  Dačic  a  za obcí  Hradíšťko  vpravo   do lesa   a po  lesní a polní cestě    kolem  chat    podél  krásné  řeky  Moravská Dyje  až k silnici č. 152,  vpravo   do obce  Mutná  a za ní   vlevo  a  polní cestě  a nezpevněné lesní  cestě  vystoupáme   k poutnímu kostelu  Montserrat  a   pokračujeme lesní a pak polní cestou  do Chvaletína  a  dál  Slavětína  a vpravo   a po silnici  a  C48 Česko-Rakouskou příhraniční  trasou  do Slavonic,  kde  je  nádherné náměstí a boční ulice,  věž  a  podzemí,  za městečkem  vlevo  po C1003  do obce Maříž,  kde je keramická dílna,   a  pak  dál   podél státních hranic  vystoupáme   až na  Trojmezí,  kde je  historický  hraniční  kámen   vymezující   historickou hranici  Čech - Moravy  a  Rakouska.  Odtud pokračujeme  podél   hranic  a pak  sjíždíme   do  Dobrohoře  kolem  statku a bývalého  zámku  a odbočíme vpravco do Starého Města  pod Landštejnem,  při  výjezdu z městečka   ke kempu    je na levé straně   starý  židovský  hřbitov  s  poučnou informační  tabulí,  doporučujin prohlídku a seznámení se s informacemi,      a  vrátíme se   zpět  do  cyklo-kempu,   kde  se    opět   zcivilizujeme,   dobře najíme, napijem  a   odpočineme  na  druhý  den  k  druhému okruhu.

2. okruh  z Česka  po území Rakouska.  Z cyklo-kempu ve Starém Městě pod Landštejnem  jedeme  přímo na jih kolem  statku a bývalého zámku Dobroboř (vlevo),  vojenského objektu  bývalé roty pohraniční stráže (vlevo)  a obory  Bizonů Amerických  (vpravo)  ke  státní hranici s Rakouskem  a vjedeme  do obce  Klein-Taxen,   před městečkem Kautzen   vpravo   přes  Illmau,  podíl  našich hranic, kolem obce  Radschin,  opět  po jedné  z Graselových stezek,    na okraji  obce je  veliký  kámen  s  vyznačeným   hlavním  evropským  rozvodím   Dunaj - Labe,   dále  přes  Leopoldsdorf  polní a  lesní cestou   přes  Reitzenschlag  a  dál   do Litschau,  kde  je  hezké  náměstí  a   ve spodní části města  je   pěkný   hrad,  dále  střídavě  po  silnicích a  lesními a polními  cestami   přesWielings  do  Heidenreichsteinu,  kde je  hezké  náměstí  s občerstvením  a  je zde  hezký  hrad  s  možností prohlídky.  Dále  přes  Dietweis  a Pengers  do  Grunau,  dále  lesními a polními cestami  a  po silnici   přes  Klein-Motten  a  Engelbrechts   do  Kautzenu  a  odtud  zase  zpět  přes  Klein-Taxen    po stejné cestě    zpět  do Česka  a  kempu  ve Starém Městě pod Landštejnem.


5.0
(1)